به: اداره کل آموزش و پرورش استان

موضوع: ارسال شیوه نامه مسابقه آنلاین ادبیات فارسی راهنمایی

 

بااحتـــرام

        پایگاه کیفیت بخشی ادبیات فارسی راهنمایی کشور ، در راستای اجرای برنامه ی عملیاتی خود وافزایش مهارت های حرفه ای معلمان در سال تحصیلی 91-90 با همکاری سرگروه های استانی اقدام به برگزاری مسابقه آنلاین دانش افزایی دبیران ادبیات فارسی راهنمایی می نماید .

زمان اجرا :

1- مرحله استانی :‌ هفته ی اول اسفند

2- مرحله کشوری : هفته اول اردیبهشت

منابع آزمون :

1- مرحله استانی

- دستور زبان فارسی (1) ، دکتر تقی وحیدیان کامیار ، با همکاری غلامرضا عمرانی ، انتشارات سمت ( ص 66 -1)

- ارزشیابی در خدمت آموزش ، طاهره رستگار ، موسسه ی فرهنگی منادی تربیت ،فصل 1و2 ( ص57-11)

- موسیقی شعر، محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات آگاه، (ص61-3) شامل عناوین : شعر رستاخیز کلمات، وزن، موسیقی شعر، تعاریف قافیه ،نقش های قافیه در ساختار شعر

2- مرحله کشوری

- دستور زبان فارسی(1) – دکتر تقی وحیدیان کامیار ( ص 126 – 67 )

- ارزشیابی در خدمت آموزش ، طاهره رستگار ، فصول پنجم ، ششم و هفتم

- موسیقی شعر ، محمدرضا شفیعی کدکنی ، ( از ص 205 – 123 ) شامل عناوین : ردیف ، ویژگی شعر ایران ، نقد قافیه اندیشی ، نگاهی به قالب های شعر فارسی

 

 

مراحل اجرا :

1- برگزاری آزمون در مرحله ی استانی به عهده ی سرگروه ادبیات فارسی راهنمایی آن استان و در مرحله ی کشوری به عهده ی پایگاه می باشد .

2- تعداد سئوالات و زمان پاسخ به آنها در مرحله ی استانی به عهده ی سرگروه آن استان می باشد.

3- مقتضی است سرگروه ادبیات فارسی استان اسامی نفرات برتر را همراه با شماره ی پرسنلی آن ها و طبق جدول سهمیه تا هفته ی دوم اسفند ( نهایتاً تا 15 اسفند ) به رایانامه ( ایمیل ) پایگاه ارسال نماید .

4- شماره ی پرسنلی افراد به عنوان رمز ورود به سامانه آزمون، در مرحله ی کشوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

5-تعداد سئوالات در مرحله ی کشوری 60 سوال و تاریخ آزمون متعاقبا اعلام می گردد.

6- مدت زمان پاسخگویی به سئوالات در مرحله کشوری ، 50 دقیقه می باشد.

7- برگزیدگان نهایی کشوری از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ( پایگاه کیفیت بخشی ادبیات فارسی کشور ) مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .

8- به پیوست جدول سهمیه استان ها ارسال می گردد .

 

 

 

 
توجه : دبیران برگزیده هر استان توسط استان متبوع و برگزیدگان کشوری توسط پایگاه کیفیت بخشی مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.

                                                                              

                                                                   رضایی

                                                                                مــدیرکـل آموزش و پرورش استان بوشهر

رونوشت : گروه های آموزشی متوسطه / پایگاه کیفیت بخشی ادبیات دوره راهنمایی  / دفتر آموزش متوسطه راهنمایی وزارت متبوع

 

نوشته شده توسط اعضای گروه آموزشی  | لینک ثابت |